logo

Contactu Us Form

  August 2021

  ខាងក្រោមនេះ ជាដំណោះស្រាយសម្រាប់លោកអ្នក

  • កុំចុចទៅលើតំណរភ្ជាប់ (Links) ណាដែលមិនប្រក្រតីនោះអោយសោះ
  • សូមធ្វើការលប់ចោលសារ (Spam messages) ទាំងនោះភ្លាមដោយមិនចាំបាច់មើលឡើយ
  • កុំធ្វើការឆ្លើយតប​ ឬបញ្ចូនសារនោះបន្តទៅអោយអ្នកដទៃ
  • កុំផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងសារនោះអោយសោះ
  • កុំបើកមើល attachment ណាដែលអ្នកមិនស្គាល់
  • ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់លើសារបោកប្រាស់ និងការឆបោកផ្សេងៗ
  • ប្រើប្រាស់កម្មវិធីកំចាត់មេរោគ​ដូចជា ESET Antivirus, Kaspersky
  • ជៀសវាងបំពេញព័ត៌មានលើគេហទំព័រ​ (Website) ឬតម្រង់ (Form) ដែលមិនស្គាល់ប្រភព (Scam Mail)
  • ប្រសិនបើករណីអ្នកដឹងខ្លួនឯងបានចុចតំណភ្ជាប់ (Links) ឬបើក​ Attachment file ដូច្នេះត្រូវធ្វើ Scan Virus ជាមួយ Antivirus License (ESET) លើកុំព្យូទ័រភ្លាម និងធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់អាយធីផ្លាស់ប្តូរលេខសំខាន់អ៊ីម៉ែល
  • ការការពារលេខសម្ងាត់របស់អ្នក (ការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ងាត់ដែលខ្លាំង អាចចាប់ ពី០៨តួអក្សរឡើងទៅ ដែលមានតួអក្សរតូច ធំ លេខ និងនិមិត្តសញ្ញាបញ្ចូលគ្នា) លេខសម្ងាត់របស់លោកអ្នក គួរតែមានលក្ខណៈពិបាកទាយ និងស្មុគស្មាញ ហេតុនេះ សូមកុំប្រើប្រាស់ឈ្មោះ លេខទូរស័ព្ទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត របស់អ្នកក្នុងលេខសម្ងាត់ ឬក៏ពាក្យដែលគេស្គាល់ច្រើន ជាដើម

  ចំនុចពិសេសដែលអ្នកកម្រនឹងរកបាននៅក្រុមហ៊ុនដែលផ្តល់សេវាកម្ម Hosting ផ្សេងទៀត គឺក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មការពារអ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកអោយបានល្អដោយការកំចាត់ spam និង viruses វាជាជម្រើសដ៏ប្រសើរបំផុតដើម្បីអោយប្រព័ន្ធ Network មានសុវត្តិភាព ចៀសផុតពីការរំខានផ្សេងៗ ដែលតែងតែព្យាយាមទាញយកទិន្នន័យសំងាត់របស់លោកអ្នក តាមរយ:ប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងខ្ញុំ។

  When businesses grow beyond a single location or require physical sites in multiple places, it becomes more important than ever to effectively coordinate dispersed resources. A powerful multi-site VoIP system is vital to realizing seamless inter-branch connectivity and enabling easy real-time exchange of information for business to perform business core tasks.

  In this case of TASK Clinical Research Center in South Africa, Yeastar helps to liaise 6 medical sites dispersed throughout the region and deliver a complete range of call functionalities that empower intelligent inter-office call handling and nimble healthcare communications. With Yeastar’s easy-to-use, all-inclusive VoIP solution, the organization has risen to new levels of multibranch collaboration, business efficiency, and slashed telephony costs.

  Background

  Founded in 2005, TASK Applied Science (TASK) is a clinical research center in Cape Town, South Africa with a focus on performing clinical trials in tuberculosis (TB). TASK now employs over 180 staff members, has invested in state-of-the-art biosafety level 3 laboratory capacity as well as 6 dispersed clinical sites in Cape Town.

  Objective and Challenges

  TASK’s biggest driver was to engineer a comprehensive multi-site communication system and cut costs on inter-branch communications. The organization’s existing traditional telephony lines was too costly to handle a large volume of daily calls. And the existing outdated phone system barely met their need of automatic call distribution and lacked the ability to allow direct call from one branch to another.

  The clinical research center was in urgent need of a new telephone system that was competitively priced with rich standard features to suffice its healthcare and research facilities. Also, for the system management, it should be easy to deploy, simple to maintain, and require no extra IT investment on administration and maintenance.

  Solution

  Considering the state-of-the-art architecture of Yeastar Solution, TASK decided on the deployment of the Yeastar S-Series VOIP PBXs at its head office and branches to accommodate their telecommunication requirements. With the help of uThetha Telecoms, one of Yeastar’s value-added partners in South Africa, the solution was deployed fast and easily.

  In total, one S300 IP PBX, two S20 IP PBX, and four S50 IP PBX were deployed in the organization’s 6 dispersed sites. These S-Series IP PBX have coordinated with the existing telephony infrastructure seamlessly. They helped build a corporate communications network that interconnects multiple sites with the advanced Multisite Interconnect feature and slashed the organization’s telephony costs via free inter-branch calls. In addition, S-Series’s rich telephony features like auto attendant, call recording and Linkus mobile clients greatly streamlined the organization workflow without extra costs.

  Solution Highlights, Results, and Benefits

  “We particularly liked the Yeastar’s robust features and its straightforward fit with the company’s business needs. The system provided significant cost savings by not requiring the purchase of expensive licenses to activate advanced features. The cost-effectiveness combined with free inter-branch calls and the PBX capabilities like Web-based administration and Automatic call distribution made the decision to deploy Yeastar a solid one.”

  Connect 6 Remote Sites with Ease and Allow Free Inter-branch Calls

  TASK’s 6 clinical sites were seamlessly interconnected by multiple S-Series VoIP PBXs deployed. The whole multi-site VoIP interconnecting process was a breeze. Thanks to the S-Series’s advanced Multisite Interconnection feature, no Static Public IP address or port forwarding configuration was required on the branch office. And the chore of creating sophisticated inter-branch trunks or call routes was also eliminated to massively save time and efforts.

  After setting up the multisite communication network, 7 PBX systems in 6 sites were united as a single entity. As a result, staff can now call other offices or clinics easily at no cost, as they simply dial in the extension rather than an external number. And  inter-branch call conference and call transfer are also seamless that breaks the boundaries separating TASK’s remote teams. Clinicians and researchers in the organization now can share information across the various offices far quicker and with greater ease than before. More benefits brought by Yeastar multisite interconnect can be learned here.

  “The Yeastar implementation at TASK’s corporate sites and the migration was seamless. ” – Werner Ackermann, Information Technology Manager of TASK.

  Rich Features That Suffice Healthcare Function and Business Efficiency

  Yeastar S-Series VOIP PBX comes packed with robust built-in telephony features to streamline the clinical research center’s workflow and improve business efficiency, for example:

  • Auto Attendant. To manage a large volume of incoming calls, the organization was provided with an auto attendant function, which now facilitates their requirement of managing call queues and then directs callers of different needs effectively by choosing keypad options relative to them.
  • Mobility. With Yeastar Linkus unified communications softphone to coordinate with S-Series VoIP PBX, researchers and clinicians can remain in the constant touch with each other regardless of their locations. This ensures incoming calls are received and answered promptly, which can be crucial when it comes to an emergency.
  • Call Recording. Call recording has helped as a reference for queries and complaints whilst complying with some legal obligation to record calls. Automatic recording and one-touch recording features are offered to support flexible call recording and easy fetch of recording files.

  Easy to Use System without Extra Administrative Burdens

  Reliable, secure, and easy to use, Yeastar S-Series VoIP PBX arrives plug and play ready. It supports mainstream IP phone auto-provisioning and is easy to manage with an intuitive Web GUI. With graphical interfaces, adding users or making system changes can be finished with simple point-and-click configuration. There’s no need to hire a telecom expert or to divert IT resources from more strategic tasks for the administration of the system.

  In this case, the centralized management of multiple systems is possible. Technicians in headquarters will be able to manage all S-Series VoIP PBXs deployed in the branches. They will be able to define the number ranges of extensions within all IPPBX systems, making full use of technician resources in the central office.

  In addition, the robust PBX and Resource Monitor feature allows you to check the status of trunks, extensions, network and storage usage in real time. Also, the built-in event notification feature ensures that administrators get instant alerts via email, SMS, and phone call when specific system events or errors occur, greatly reducing administrative burdens.

  • APPLICATIONS: Microsoft Exchange, Microsoft SQL and other VSS aware application support for business grade backup protection
  • SYSTEM IMAGE: Bare metal restore of an entire systems including OS and applications to dissimilar hardware with 256-bit AES Encryption
  • VIRTUAL MACHINES: Backup and replication under Microsoft Hyper-V, and VMware vSphere (vStorage API) with Single File Restore
  • DEVICE SUPPORT: Network (NAS, SAN), Tape Drives, USB HDD (local / removable), RDX, Flash Media and more.
  • CLOUD BACKUP: Your choice of popular File Sharing Services, or a NovaStor preferred online backup provider.

  👩‍🏫👩‍🏫👩‍🏫👩‍🏫👩‍🏫Contact Us Today!

  ☎ 012 200 259 | 016 200 259

  📧 sales@khcolo.com

  🌏 https://www.khcolo.com/

  យើងតែងតែលឺអំពីប្រភេទមេរោគកុំព្យូទ័រដូចជា Virus, worm or malware ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីលួចទិន្នន័យឬបំផ្លាញទិន្នន័យនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់យើង។ អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រមួយចំនួនធំបានក្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារមេរោគទាំងនោះ ហើយក៏មានអ្នកខ្លះកំពុងជាជនរងគ្រោះដោយមិនដឹងខ្លួនហើយទិន្ន័យរបស់អ្នកក៏ត្រូវបានលួចដោយអ្នកមិនបានដឹង។ យោងទៅតាមការស្ទង់មតិរបស់ FBI បានអោយដឹងថាអាជីវកម្មធំៗជាច្រើនខាតបង់ប្រាក់ចំនួន១២លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំៗ ទាក់ទងនឹងឧប្បត្តិហេតុមេរោគកុំព្យូទ័រ។

   រោគសញ្ញានៃកុំព្យូទ័រដែលបានឆ្លងមេរោគ

  រោគសញ្ញាខាងក្រោមនេះអាចនឹងកើតឡើងប្រសិនបើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកឆ្លងមេរោគ៖

  • កុំព្យូទ័រមានដំណើរការយឺតជាងធម្មតា។
  • នៅពេលបើកកម្មវិធី Broswers(Mozilla, Chrome, Firefox, Opera) មានលោតpopup ដែលកើតឡើងដោយស័្វយប្រវត្តិ។
  • កម្មវិធីខ្លះនៅក្នុងកុំព្យូទ័រមិនអាចបើកបានឬបិទភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងបើកវា។
  • កម្មវិធីBrowsers(Mozilla, Chrome, Firefox, Opera)មិនអាចបើកគេហទំព័រមួយចំនួនបាន ឬមិនអាចបើកគេហទំព័រទាំងអស់បាន ទោះបីកុំព្យូទ័រអ្នកមានអ៊ីនធើណិតក៏ដោយ។
  • នៅពេលដែលអ្នកបើកកុំព្យូទ័រដំបូងមានកម្មវិធីឬក៏ផ្ទាំងប្លែកៗបានបង្ហាញហើយក៏បាត់ទៅវិញយ៉ាងឆាប់រហ័ស។
  • មានឯកសារខូច ឬក៏បាត់ឯកសារទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រ។

  ប្រសិនបើអ្នកឃើញរោគសញ្ញាខាងលើ មានន័យថាកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកបានរងផលប៉ះពាល់ដោយមេរោគ ដូច្នេះអ្នកត្រូវមានកម្មវិធីកម្ចាត់មេរោគដើម្បីការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

  តើកម្មវិធីកំចាត់មេរោគអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក?

  កម្មវិធីកំចាត់មេរោគ គឺជាកម្មវិធីដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណ ឬក៏ដកចេញនូវកម្មវិធី និងកូដ(code)ដែលអាចមានហានិភ័យសំរាប់កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ។

  ដូច្នេះកម្មវិធីកំចាត់មេរោគអនុវត្តមុខងារសំខាន់បី៖

  • កំណត់កម្មវិធីឬកូដ(code)ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រយើងដំណើរការខុសប្រក្រតី។
  • យកមេរោគ ឬកូដ(code)ទាំងអស់ចេញពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដោយការបញ្ឈប់ដំណើរការរបស់ពួកវា ឬក៏បំផ្លាញពួកវាចោល។
  •  អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីការឆ្លងមេរោគនិងការលួចចូល(hack)កុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។

  សូមចងចាំថាមិនមែនកម្មវិធីកំចាត់មេរោគទាំងអស់អាចការពារកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកពីវីរុស(Virus)ឬការលួចចូល(hack)បាននោះទេ ដូច្នេះវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការជ្រើសរើសកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ(Anti-Virus Software)ដែលល្អបំផុត មកដំឡើងក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើម្បីការពារអ្នកពីការវាយប្រហារតាមអ៊ីនធឺណិត(Internet)

  ESET Anti-Virus អាចជួយអ្នកបាន

  ESET ផ្តល់ជូននូវអារម្មណ៍សុវត្ថិភាពនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ិនធឺរណែត (Internet)ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ តាមរយះការការពារយ៉ាងខ្លាំងរបស់វាទៅលើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។

  • ការការពារ៖ ESET ទួលបានពានរង្វាន់លើការកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងការការពារមេរោគនៅក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ។
  • ងាយស្រួលប្រើ៖ ESET ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអ្នកជំនាញផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា ដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។
  • ល្បឿន៖ បច្ចេកវិទ្យារបស់វាដំណើរការលឿន ហើយមិនធ្វើអោយកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកដើរយឹតដូចកម្មវិធីកំចាត់មេរោគផ្សេងៗទៀត។

  Spam Email គឺជាប្រភេទសារអេឡិចត្រូនិចឥតបានការ ឬ គេហៅថា “Junk Mail” អ្នកតែងតែឃើញ junk mail folder នៅក្នុង outlook, Gmail ក៏ដូចជា email client ផ្សេងទៀតផងដែរ។ email ដែលចាត់ទុកជាប្រភេទ spam មានដូចជា   :

  • អ៊ីម៉ែលផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ពេលខ្លះអាចជាការបោកបញ្ជោត តែពេលខ្លះក៏ជាផលិតផល ឬសេវាកម្មដែលពិតប្រាកដដែរ។
  • ប្រភេទអ៊ីម៉ែលដែលបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមួយ ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តលួងលោម ឬគំរាម ឧទាហរណ៏: អ៊ីម៉ែលរបស់អ្នកនិងត្រូវលុបចោលប្រសិនបើអ្នកមិនបានចុចតំណរភ្ជាប់ទាំងនេះ។
  • អ៊ីម៉ែលក្លែងបន្លំ​ បុគ្គលដែលផ្ញើរ email ទៅអ្នក បានក្លែងបន្លំជានរណាម្នាក់ដែលអ្នកធ្លាប់ស្គាល់ដូចជាសាច់ញាត្តិ ឬក្រុមការងាររបស់អ្នក ដើម្បីឲ្យអ្នកមានទំនុកចិត្តក្នុងការផ្ដល់ពត័មានរបស់អ្នក និងងាយស្រួលបោកបញ្ឆោតអ្នក។

  និងមានលក្ខណះផ្សេងៗទៀត។ សារឥតបានការនេះ វាមិនមែនត្រឹមតែ រំខានអ្នកប៉ុណ្ណោះទេ ពេលខ្លះវាក៏បង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកផងដែរ ព្រោះពេលខ្លះវាបង្កប់នូវមេរោគដែលមានទម្រង់ជា Scripts ឬជាឯកសារយោង (File attachments) ពត៌មានបោកបញ្ឆោតផ្សេងៗដែលវាអាចមានតំណភ្ជាប់ក្លែងក្លាយដែលមានរូបរាងស្រដៀងគេហទំព័រដែរ តែតាមពិតវាបន្លំ Website ឬជា Phishing, និងScam អ៊ីម៉ែលជាដើម។

  តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីជៀសវាងសារឥតបានការ?

  វាមិនមែនជារឿងគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលទេ ដែលយើងភាគច្រើនបានជួបប្រទះអ៊ីម៉ែលសារឥតបានការជាច្រើននៅក្នុងប្រអប់ទទួលសាររបស់យើង។ នេះគឺជាវិធីងាយៗ ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងសារឥតបានការនិងការពារខ្លួនអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិត៖

  • ដំឡើងកម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលត្រឹមត្រូវ ៖ អ្នកគួរជ្រើសរើសកម្មវិធីកំចាត់មេរោគដែលអាចប្រឆាំងជាមួយសារឥតបានការ។ សារឥតបានការមួយចំនួនដែលមានផ្ទុកមេរោគ ឬ តំណរភ្ជាប់ដែលមានហានិភ័យនិងត្រូវបានច្រោះចេញដោយកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ។ យើងណែនាំអ្នកឲ្យប្រើកម្មវិធីកំចាត់មេរោគ ESET Internet Security ដែលកម្មវិធីនេះមានលក្ខណះពិសេសដែលជួយការពារកំព្យូទ័របស់អ្នកពីហានិភ័យ។
  • កុំឆ្លើយតបទៅអ្នកផ្ញើដែលអ្នកមិនស្គាល់ ឬបញ្ជូនសារទាំងនោះបន្តទៅឲ្យអ្នកដទៃ ស្ទើរតែរាល់សារឥតបានការគឺជាអ៊ីមែលដែលត្រូវបានផ្ញើរពីប្រភពដែលមិនស្គាល់។ ប្រភពទាំងនេះអាចជាពួក Hacker ដែលមានបំណងចូលទៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ កុំឆ្លើយតបសារទាំងនោះព្រោះតាមរយៈការឆ្លើយតបរបស់អ្នកគេអាចកំណត់បានថា email ដែលគេបានផ្ញើរជា email មានពិតប្រាកដ៏។ ប្រសិនបើអ្នកឆ្លើយតបសារទាំងនោះអ្នកហ្នឹងក្លាយជាគោលដៅសំរាប់គេផ្ញើរ email spam បន្តរទៀត។
  • កុំបើកមើល ឬទាញឯកសារភ្ជាប់ (Attachment File) អ៊ីម៉ែលពីប្រភពដែលមិនស្គាល់៖ កុំបើកឯកសារភ្ជាប់អ៊ីម៉ែលលុះត្រាតែអ្នកដឹងថាវាជាអ្វី ទោះបីជាទទួលពីមិត្តភក្តិ ឬនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្គាល់ក៏ដោយ ហើយមេរោគខ្លះអាចចម្លងខ្លួន ហើយរាលដាលតាមអ៊ីមែល។ ដើម្បីសុវត្ថិភាពអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នក ត្រូវស្គាល់ពីប្រភពអ្នកផ្ញើរ ដោយលោកអ្នកធ្លាប់ស្នើសូមឲ្យគេផ្ញើរពីមុន ឧទាហរណ៏៖ អ្នកសូមឲ្យគេផ្ញើរ វិក័យប័ត្រឲ្យអ្នកតាម email។ ម្យ៉ាងទៀតកម្មវិធីកំចាត់មេរោគក៏អាចជួយអ្នកក្នុងការបែងចែកបានដែរ។
  • កុំចុចទៅលើតំណភ្ជាប់ (Link) ណាមួយក្នុងអ៊ីមែលឥតបានការ៖ ត្រូវប្រាកដថាអ្នកពិនិត្យពិចារណាលើខ្លឹមសារនៃអ៊ីម៉ែលសារឥតបានការមុនពេលបើកតំណភ្ជាប់ណាមួយ ហើយលោកអ្នកអាចផ្ទៀងផ្ទាត់តំណរភ្ជាប់ដោយដាក់ mouse នៅពីលើតំណរភ្ជាប់ ហើយមើលថាតើ url ក្នុងតំណភ្ជាប់អ្នកធ្លាប់ស្គាល់ ឬ​ទេ។
  • កុំផ្តល់អ៊ីម៉ែលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយសេរី ៖ ការបញ្ចូលអាសយដ្ឋានអ៊ីមែលរបស់អ្នកជាសាធារណៈអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្សេងផ្ញើអ៊ីមែលឥតបានការមកអ្នក ឬអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀត hack គណនីរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកកំពុងប្រើលេខសម្ងាត់ខ្សោយ។
  • ប្រើប្រាស់បច្ចេកទំនើបក្នុងការច្រោះសារឥតបានការជាមួយដំណោះស្រាយ Anti-spam Gate៖ ដែលមានតួនាទីសំខាន់សម្រាប់កំចាត់សារឥតបានការ Malware, Phishing, Virus ជាដើម។ ការការពារអ៊ីម៉ែលរបស់លោកអ្នកអោយបានល្អគឺធ្វើយើងចំនេញថវិកា ផ្តល់សុវត្ថិភាពប្រព័ន្ធ Network និងធ្វើអោយមុខជំនួយលោកអ្នកដំណើរការយ៉ាងរលូនទៅមុខ។

   មានវិធីសាស្រ្តជាច្រើនទៀតដើម្បីចៀសវាងកុំឲ្យក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃសារឥតបានការ។ ម្យ៉ាងទៀតការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់សេវា Hosting Email ក៏ចំនុចមួយដែលអ្នកគួរពិចារណារឲ្យបានដិតដល់ផងដែរ។ ជ្រើសរើសសេវាកម្ម Hosting Email ដែលត្រឹមត្រូវជួយអ្នកកាត់បន្ថយសារឥតបានការ និង មេរោគដែលប៉ះពាល់ដល់អាជីវកម្មលោកអ្នក ។

  លោកអ្នកអាចចុចប៊ូតុង ខាងស្ដាំដៃ ដើម្បី call មកក្រុមការងារយើងខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃ ឬ ចុចប៊ូតុងខាងក្រោមដើម្បីបំពេញពត៍មានលំអិតដើម្បីឲ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំទាក់ទងត្រលប់ទៅវិញ។

  👩‍🏫ទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំឥលូវនេះសម្រាប់ទទួលពត៌មានលំអិត

  ☎️ លេខទូរស័ព្ទ: 012200259 | 016200259

  📧 Email: sales@khcolo.com

  🌏 Website: https://www.khcolo.com/

  អ៊ីមែល(e-mail) ឬសារអេឡិចត្រូនិចបានក្លាយជាផ្នែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ការទំនាក់ទំនងអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់ ទាំងខ្នាតតូច ខ្នាតមធ្យម និងខ្នាតធំ។ អ៊ីមែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្ញើរ និង ទទួលសារ បន្ថែមពីនោះសារទាំងនេះក៏អាចរក្សាទុកលើកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកផងដែរ អ្នកងាយស្រួលតាមដាន ឬចំណាំថាតើសាររបស់អ្នកមកពីប្រភពណាមួយតាមរយះអាសយដ្ឋានរបស់វា។

  មានក្រុមហ៊ុនធំៗជាច្រើនបានផ្ដល់សេវាកម្មអ៊ីម៉ែលដោយឥតគិតថ្លៃដូចជា Gmail, Yahoo, Hotmail ជាដើម។ ហើយវាក៏ផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក្នុងការចុះឈ្មោះនិងប្រើប្រាស់ផងដែរ។ ប៉ុន្តែការប្រើប្រាស់សម្រាប់ទំនាក់ទំនង អាជីវកម្មអ្នកមិនគួរប្រើសេវាកម្មអ៊ីមែលដោយឥតគិតថ្លៃទេព្រោះវាមានភាពងាយស្រួលនិងការក្លែងបន្លំ ឬ ក៏ការមិនទុកចិត្តពីឥតិថិជន និង ដៃគូរពាណិជ្ជកម្ម។ ឧទាហរណ៍អ្នកផ្ញើរសារទៅតិអថិជនរបស់អ្នកដែលមានអាសយដ្ឋាន sothary@gmail.com ប៉ុន្តែអ្នកច្រលំអាសយដ្ឋាន sothary@gmail.com ពេលនោះខ្លឹមសារអ៊ីមែលរបស់អ្នកអាចនិងមើលឃើញដោយអ្នកដ៏ទៃ។ នៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតអាចហ្នឹងកើតឡើងក្នុងអាជីវកម្មរបស់អ្នក ដែលបណ្ដាលមកពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីមែលដោយឥតគិតថ្លៃ។

  តើអ្នកគួរប្រើប្រភេទអ៊ីមែលបែបណាសំរាប់អាជីវកម្ម?

  អ្នកគួរប្រើអ៊ីមែលដែលមានអាសយដ្ឋានដែលមានភ្ជាប់ជាមួយឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកដូចជា example@businessname.com ទន្ទឹមនិងនេះអ្នកត្រូវជ្រើសរើសអ្នកផ្ដល់សេវាដែលត្រឹមត្រូវដែលអាចជួយលោកអ្នកភ្លាមៗ ពេលដែលអ៊ីមែលរបស់អ្នកមានបញ្ហា ដូចជាផ្ញើរសារអត់ចេញ ឬ ក៏ទទួលសារអត់បាន។ ក្រុមហ៊ុន KHCOLO ក៏ជម្រើសដ៏ល្អមួយសំរាប់លោកអ្នកផងដែរ។ KHCOLO ជាក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកមួយដែល មានក្រុមអ្នកជំនាញអាចជួយលោកអ្នកបាន ងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទងដោយកត្តាពេលវេលា ភាសារ និងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង។

  ហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវការអាសយដ្ឋានអុីមែលអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួន?

  តើវាហាក់ដូចជាមានបញ្ហាច្រើន ឬចំណាយពេលច្រើនពេកទេក្នុងការបង្កើតអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល? តាមពិតវាចំណាយពេលតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះ ហើយមានមូលហេតុជាច្រើនដែលអ្នកគួរបង្កើតវា។ មានផ្នែកមួយដែលលោកអ្នកមិនត្រូវមើលរំលង, អ៊ីមែលដែលមានឈ្មោះ Domain ផ្ទាល់ខ្លួន វាជួយលើកកម្ពស់ការជឿទុកចិត្តលើក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកទៅកាន់អតិថិជន។

  តើអ្នកគួររកមើលអ្វីខ្លះនៅពេលជ្រើសរើសសេវាកម្មអ៊ីមែលសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក?

  នៅពេលស្វែងរកអ៊ីមែលដែលល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មអ្នកនឹងពិចារណាតម្រូវការអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមុនសិន។ ប៉ុន្តែធាតុផ្សេងទៀតដែលត្រូវពិចារណារួមមាន៖

  • តម្លៃសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់ ឬតំលៃសរុបនៃកញ្ជប់សេវាកម្ម [Price per user or overall price of package service]
  • ចំនួនគណនីអ៊ីមែល [Number of Email Accounts]
  • ទំហំផ្ទុកទិន្នន័យអ៊ីម៉ែល ឬគេហទំព័រជាដើម [Disk Space for store content email & Website]
  • ល្បឿន កម្រិតបញ្ជូនទិន្នន័យ និងការកំណត់ណាមួយ [Speed , Bandwidth and any limitations on either]
  • អាចបង្កើតការឆ្លើយតបដោយស្វ័យប្រវត្តិ [Auto Responders]
  • សុវត្ថិភាព បច្ចេកវិទ្យាប្រឆាំងនឹងសារឥតបានការ និងកំចាត់មេរោគ [Security , Technology of anti-spam filtering , Antivirus ]
  • អ៊ីមែលអាចភ្ជាប់ជាមួយគ្រប់ឩបករណ៍ចល័ត កុំព្យូទ័រ សម្រាប់ប្រើប្រាស់ (POP3/SMTP/IMAP) [Protocols and integrate with any mobile device, computer device with using POP3/SMTP/IMAP}
  • រក្សាទិន្នន័យគេហទំព័រនិងអ៊ីមែលរបស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងបម្រុងទុកដោយជាប្រចាំថ្ងៃ ឬប្រចាំអាទិត្យ [Auto Backup keeps your website data and email safe, sound, and automatically backed up]
  • មាន​ការSupport ដោះស្រាយបញ្ហាយ៉ាងឆាប់រហ័ស

  សម័យឥលូវនេះ បច្ចេកវិទ្យាកាន់តែទំនើបពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ ដូចជាការប្រើប្រាស់ Smart Phone ឥលូវនេះអាចរក្សាទុកទិន្នន័យនៅលើ Cloud បានគ្រប់ពេលវេលា ងាយស្រួលស្វែងរកទិន្នន័យបានគ្រប់ទីកន្លែង ដោយគ្រាន់តែអ្នកមានអ៊ីធឺណេតតែប៉ុណ្ណោះ។ 

  អ្នកប្រហែលបានលឺរួចមកហើយអំពីការរក្សាទុកឯកសារផ្សងៗនៅលើអ៊ីនធឺណែត ដែលគេហៅថា Cloud Storage តាមរយៈ សេវាកម្មមានស្រាប់ដូចជា DropBox, iCloud, OneDrive ឬGoogle Drive ជាដើម។ សេវាកម្មទាំងនេះ ផ្តល់អោយអ្នកនូវការក្សាទុកទិន្នន័យ  Free​ Free តែមានកំនត់នៃទំហំប្រើប្រាស់, រាល់ឯកសាររក្សាទុកលើ Cloud Storage ទាំងនោះ ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននឹងមិនមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ ហើយវាក៏អាចមានកង្វះខាតសុវត្ថិភាពដល់ទិន្នន័យដែលបានរក្សាទុកទៀតផង។

  តើលោកអ្នកមានគម្រោងគ្រប់គ្រង Cloud Storage ដោយអ្នកផ្ទាល់ដែរឬទេ?  ថ្ងៃនេះ ក្រុមហ៊ុន KHCOLO នឹងធ្វើការណែនាំអំពីកម្មវិធីមួយដែលគ្របដណ្តប់មុខងារនៃការផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងពពកយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះនោះគឺ OwnCloud Storage។

  អ្វីទៅជា OwnCloud?

  OwnCloud ជាប្រភេទ Private Cloud ត្រូវបានតម្លើងនៅលើ Server ផ្ទាល់ខ្លួន មានសុវត្ថិភាពគ្រាន់បើជាង Public Cloud ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នករក្សាទុកឯកសារផ្ទាល់ខ្លួន ហើយដំណើរការលើ Web Server ដែល Share Data ក្នុងទំរង់ជា Web Based។ 

  OwnCloud អាចដោនឡូតមកប្រើប្រាស់បានតាមរយះ Repository លីនុច ឬ ដោនឡូតតាមរយះ គេហទំព័រ Owncloud នៅតំណរនេះ ប្រសិនបើត្រូវការ Enterprise Version ត្រូវបង់លុយ។

  OwnCloud 8 គឺជាកម្មវិធីជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត​ ដែលមានការកែលម្អដ៏អស្ចារ្យនៃការប្រើប្រាស់បន្ត និងប្រជាប្រិយភាពផងដែរ។ ការកែលំអសំខាន់ដែលកើតមាននៅក្នុង OwnCloud 8 គឺការកែលំអរទំនាក់ទំនងជាមួយម៉ាស៊ីនមេ និងពពកផ្សេងៗទៀត។ បន្ថែមលើពីនេះទៀត ការធ្វើអោយប្រសើរឡើងនូវអន្តរកម្មជាមួយសេវាកម្ម Cloud ដូចជា Dropbox, OwnCloud 8 ក៏មានទំនាក់ទំនងយ៉ាងល្អជាមួយសេវាកម្មពពកដទៃទៀតដូចជា ម៉ាស៊ីនមេ S3, Google Drive ឬ WebDAV។ កុំភ្លេចថាម៉ាស៊ីនមេខាងក្រៅដែលមានមូលដ្ឋានលើ OwnCloud ក៏ត្រូវបានគាំទ្រយ៉ាងពេញលេញផងដែរ។ ការកែលម្អនេះមានន័យថាយើងអាចចែករំលែកឯកសាររវាងពពកប្រើម៉ាស៊ីនស្វែងរក ហើយថែមទាំងអាចប្រើបើកមើលដោយមិនចាំបាច់ទាញយកឯកសារ។

  លក្ខណៈពិសេសសំខាន់ៗ

  • ការចូលប្រើឯកសារពីគ្រប់ទីកន្លែងនៃពិភពលោកប្រសិនបើមានការតភ្ជាប់បណ្តាញ
  • ងាយស្រួលតម្លើង ងាយស្រួលគ្រប់គ្រង ហើយល្បឿនលឿនក្នុងដំណើរការទិន្នន័យ
  • ចូលប្រើឯកសាររបស់អ្នកតាមរយៈ WebDAV
  • កម្មវិធីមើលឯកសារ ជាលក្ខណៈ File PDF
  • ចូលប្រើ (Access), ចែករំលែក (Share) និង សមកាលកម្ម (Sync Your Data) ជាមួយ OwnCloud

  • សុវត្ថិភាពផ្ទុកទិន្នន័យរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នកហើយមិនស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់ជនចម្លែក។
  • កំណត់ Users Group និង Permission Users ក្នងការប្រើប្រាស់
  • ងាយស្រួលក្នុងកា រupload and download ឯកសារ

  ជា​ការ​ពិតណាស់ សព្វថ្ងៃនេះគេហទំព័រត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយនៅជុំវិញពិភពលោក​ ហើយគេហទំព័រក៏អាចបង្កើនប្រជាប្រិយភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សលើអាជីវកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុននីមួយៗផងដែរ។ ដូច្នេះហើយអាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទមិនអាចពឹងផ្អែកលើតែជំនាញផ្នែកលក់ និងសកម្មភាពទីផ្សារតែប៉ុណ្នឹងទេ ព្រោះដោយសារ​ការ​ធ្វើ​ជំនួញមានការប្រែប្រួលឥតឈប់ឈរជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ ជាពិសេសក្នុង​សម័យឌីជីថល (Digital) ដើម្បីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយ​ឲ្យ​កាន់តែរីកលូតលាស់បាន សហគ្រិនវៃឆ្លាតគ្រប់រូបមិន​គួរមើលរំលង អំពីសារះសំខាន់ក្នុងទាញយកផលប្រយោជន៍អំពីការបង្កើតគេហទំព័រសម្រាប់អាជីវកម្មឡើយ។